การวัดขนาดเท้า

มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1.ให้กระดาษเปล่า 1 แผ่น นำมาวาง และนำเท้าข้างใดข้างหนึ่ง มาวางบนกระดาษ ทำการวางเท้าและกระดาษชิดกำแพง หรือผนัง(ดังรูป) จากนั้นให้นำดินสอ หรือปากกาขีดเส้นในตำแหน่งของเท้าที่ยาวที่สุด

2.ให้นำกระดาษที่ได้วัดขนาดโดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความยาว หน่วยที่ใช้คือ เซนติเมตร(cm)

3.เมื่อได้ขนาดที่วัดได้แล้วให้เทียบกับ Size Chart ตามตาราง Size (ดังภาพ)ได้เลย วิธีเลือก Size ให้เหมาะสม

 

Shopping Cart