เมื่อวัดเท้าตาม วิธีวัดขนาดเท้า เรียบร้อยแล้ว ให้นำขนาดที่ วัดได้(หน่วยเป็น เซนติเมตร) มาเลือก Size รองเท้าให้เหมาะสมกับ Size รองเท้าแตะ Cheetar  

ตาราง Size อย่างละเอียด 

Shopping Cart